مولتی فانکشن مدل AMI 300

مولتی فانکشن مدل AMI 300

ترنسمیتر دما و رطوبت کیمو فرانسه FT transmitter TH210

ترنسمیتر دما و رطوبت کیمو فرانسه FT transmitter TH210

سرعت سنج باد کیمو فرانسه

سرعت سنج باد کیمو فرانسه

ترنسميتر سرعت باد و فلوي باد مدل CTV210 kimo

ترنسميتر سرعت باد و فلوي باد مدل CTV210 kimo

تراسميتر سولار کيمو KIMO CR100

تراسميتر سولار کيمو KIMO CR100

فشار سنج ، دیتالاگر فشار

فشار سنج ، دیتالاگر فشار

مانومتر مايع مدل KIMO KX202

مانومتر مايع مدل KIMO KX202

ترمومتر ليزري تفنگي غير تماسي FT-Kiray300

ترمومتر ليزري تفنگي غير تماسي FT-Kiray300

دماسنج ، ترمومتر ليزري تفنگي غير تماسي FT Kiray200

دماسنج ، ترمومتر ليزري تفنگي غير تماسي FT Kiray200

تراسمیتر دی اکسید کربن KIMO COT:212

تراسمیتر دی اکسید کربن KIMO COT:212

آنالایزر گازهای حاصل از احتراق KIGAS300

آنالایزر گازهای حاصل از احتراق KIGAS300

دورسنج نوري و مکانيکي کيمو فرانسه CT 110 KIMO

دورسنج نوري و مکانيکي کيمو فرانسه CT 110 KIMO

آنالايزر گاز کيمو فرانسه KIGAZ 100

آنالايزر گاز کيمو فرانسه KIGAZ 100

آنالايزر گاز کيمو فرانسه KIGAZ 150

آنالايزر گاز کيمو فرانسه KIGAZ 150

دستگاه رطوبت سنج پرتابل ، ترموگراف مدل HD100-HD150 T

دستگاه رطوبت سنج پرتابل ، ترموگراف مدل HD100-HD150 T

ترنسميتر مونواکسيد کربن کيمو فرانسه COT:210

ترنسميتر مونواکسيد کربن کيمو فرانسه COT:210

انالايزر گاز کيمو فرانسه KIGAZ 200

انالايزر گاز کيمو فرانسه KIGAZ 200

دستگاه تخصصي سنجش دما KIMO-210

دستگاه تخصصي سنجش دما KIMO-210

ديتالاگر رطوبت و دما class 50

ديتالاگر رطوبت و دما class 50

ديتالاگر رطوبت و دما مدل kt-50 & kh-50

ديتالاگر رطوبت و دما مدل kt-50 & kh-50

ترمومتر ليزري تفنگي غير تماسي kiray50 kimo France

ترمومتر ليزري تفنگي غير تماسي kiray50 kimo France

تراسميتر لوکس کيمو KIMO LR110

تراسميتر لوکس کيمو KIMO LR110

تراسميتر اختلاف فشار KIMO CP210

تراسميتر اختلاف فشار KIMO CP210