قالب یک تکه

قالب یک تکه

سنگ¬شکن فکی

سنگ¬شکن فکی

مقسم‌ها

مقسم‌ها

گیج سوزنی و پولکی- تطویل و تورق

گیج سوزنی و پولکی- تطویل و تورق

کولیس تناسبی

کولیس تناسبی

دستگاه سایش لس آنجلس

دستگاه سایش لس آنجلس

حوضچه ساندنس (سلامت سنگدانه)

حوضچه ساندنس (سلامت سنگدانه)

ترازوی دیجیتال

ترازوی دیجیتال

جک دیجیتال تعیین مقاومت خمشی و کششی ملات سیمان

جک دیجیتال تعیین مقاومت خمشی و کششی ملات سیمان

جک ملات شکن اتوماتیک

جک ملات شکن اتوماتیک

مخلوط کن اتوماتیک سیمان

مخلوط کن اتوماتیک سیمان

فلوتیبل سیمان

فلوتیبل سیمان

ویکات سیمان

ویکات سیمان

دستگاه اتوکلاو تمام اتوماتیک سیمان

دستگاه اتوکلاو تمام اتوماتیک سیمان

دستگاه بلین تمام اتوماتیک سیمان

دستگاه بلین تمام اتوماتیک سیمان

چکش دستی تراکم مارشال

چکش دستی تراکم مارشال

اون تین فیلم

اون تین فیلم

دستگاه نقطه اشتعال قیر با ظرف روباز

دستگاه نقطه اشتعال قیر با ظرف روباز

جک مارشال اتوماتیک

جک مارشال اتوماتیک

جک مارشال با رینگ نیرو

جک مارشال با رینگ نیرو

دستگاه CBR/Marshall اتوماتیک

دستگاه CBR/Marshall اتوماتیک

دستگاه درجه نفوذ قیر

دستگاه درجه نفوذ قیر

استرکشن برقی آسفالت

استرکشن برقی آسفالت

سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک

سه محوری دینامیکی سیکلیک خاک

دستگاه تحکیم

دستگاه تحکیم

میکسر هیدرومتری خاک

میکسر هیدرومتری خاک

دستگاه تعیین فشاری بتن پلاستیک

دستگاه تعیین فشاری بتن پلاستیک

محفظه خمشی تیر بتنی

محفظه خمشی تیر بتنی

دستگاه مغزه گیری برقی  بتن

دستگاه مغزه گیری برقی بتن

دستگاه آزمایش ذوب و یخبندان بتن

دستگاه آزمایش ذوب و یخبندان بتن

اسلامپ بتن

اسلامپ بتن

جک بتن شکن دیجیتالی اتوماتیک

جک بتن شکن دیجیتالی اتوماتیک

جک بتن شکن نیمه اتوماتیک

جک بتن شکن نیمه اتوماتیک

دستگاه کاساگراند

دستگاه کاساگراند

دستگاه تک محوری برقی

دستگاه تک محوری برقی

دستگاه سه محوری تمام اتوماتیک خاک

دستگاه سه محوری تمام اتوماتیک خاک

دستگاه CBR برقی با رینگ نیرو

دستگاه CBR برقی با رینگ نیرو

الک آزمایشگاهی استیل

الک آزمایشگاهی استیل

شیکر برقی الک جهت فریمهای ۸ و ۱۲ اینچ

شیکر برقی الک جهت فریمهای ۸ و ۱۲ اینچ

وسایل تعیین ارزش ماسه ای

وسایل تعیین ارزش ماسه ای