تراسميتر لوکس کيمو KIMO LR110

تراسميتر لوکس کيمو KIMO LR110

توضيح فارسي : تراسميتر لوکس کيمو فرانسه با رنج اندازه گيري ۰….تا…۱۰۰۰۰ لوکس واتر پروف با خروجي الارم و ۴… تا..۰ ميلي امپر و خروجي ولتاژ و رله.به همراه نمايشگر کامل KIMO:LR 110

توانایی ها

ارسال شده در

دی ۱, ۱۳۹۵