تراسمیتر لوکس کیمو KIMO LR110

تراسمیتر لوکس کیمو KIMO LR110

توضیح فارسی : تراسمیتر لوکس کیمو فرانسه با رنج اندازه گیری ۰….تا…۱۰۰۰۰ لوکس واتر پروف با خروجی الارم و ۴… تا..۰ میلی امپر و خروجی ولتاژ و رله.به همراه نمایشگر کامل KIMO:LR 110

توانایی ها

ارسال شده در

دی ۱, ۱۳۹۵