دستگاه تخصصي سنجش دما KIMO-210

دستگاه تخصصي سنجش دما KIMO-210

دستگاههاي سري ۲۱۰ KIMO NEW در ۴ مدل TM210,HQ210,VT210و MP210 قابل عرضه ميباشد. دستگاه TM210 يک دستگاه تخصصي سنجش دما از نوع ۲ کانال و با قابليت ارتقاع ۴ کانال و اتصال پرابهاي دماي K.J.PT…ميباشد.VT210 يک دستگاه تخصصي سنجش ميزان سرعت جريان هوا با قابليت سنجش ميزان FLOW ميباشد.MP210 يک دستگاه تخصصي سنجش ميزان فشار وسرعت هوا با قابليت نصب پيتوت تيوب ميباشد.HQ210 يک دستگاه تخصصي اندازه گيري رطوبت و دما و دي اکسيد کربنCO2 ميباشد

توانایی ها

ارسال شده در

دی ۱, ۱۳۹۵