دستگاه تک محوری برقی

دستگاه تک محوری برقی

دستگاه تک محوری برقی

Motorized Unconfined Compressive Strength Machine

ASTM D2166

AASHTO T208

————————————————————————————————–

دستگاه تك محوري جهت تعیین مقاومت فشاری محصور نشده خاکهای چسبنده به کار می رود، مجهز به رینگ نیرو به ظرفیت ۵kNبا دقت  ۲٫۵Nو روانی سنج (فلومتر) با دقت ۰٫۰۱mm و کورس ۳۰mm می باشد. موتورگیربکس دستگاه ژاپنی بوده و نیرو را با سرعت يكنواخت و بدون لرزش به نمونه وارد می­کند. اين دستگاه امکان آزمایش نمونه­هايی به قطر۳۸mm، ۵۰mm، ۷۵mm  را دارد. سرعت بارگذاری آزمایش ۱٫۲۷ mm/min  می باشد.

با گواهینامه کالیبراسیون نیرو  مورد تأیید اداره­ی استاندارد از آزمایشگاه کالیبراسیون

 

توانایی ها

ارسال شده در

دی ۱۲, ۱۳۹۲