دورسنج نوری و مکانیکی کیمو فرانسه CT 110 KIMO

دورسنج نوری و مکانیکی کیمو فرانسه CT 110 KIMO

دورسنج نوری و مکانیکی کیمو فرانسه با ست لوازم نوری و تماسی به همراه کیف فابریک کامل.
رنج اندازه گیری غیر تماسی:۰ تا ۱۰۰۰۰۰ rpm
رنج اندازه گیری مکانیکی (تماسی):۰ تا ۲۰۰۰۰ rpm

توانایی ها

ارسال شده در

دی ۱, ۱۳۹۵