دورسنج نوري و مکانيکي کيمو فرانسه CT 110 KIMO

دورسنج نوري و مکانيکي کيمو فرانسه CT 110 KIMO

دورسنج نوري و مکانيکي کيمو فرانسه با ست لوازم نوري و تماسي به همراه کيف فابريک کامل.
رنج اندازه گيري غير تماسي:۰ تا ۱۰۰۰۰۰ rpm
رنج اندازه گيري مکانيکي (تماسي):۰ تا ۲۰۰۰۰ rpm

توانایی ها

ارسال شده در

دی ۱, ۱۳۹۵